BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIUS

Anunci d’aprovació de bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació d’auxiliars administratius:

Per Resolució d’Alcaldia núm. 2019/0204 de data 15 de maig de 2019, es van aprovar les bases i la convocatòria que regularan el procés selectiu per a la creació d’una borsa d’auxiliars administratius mitjançant concurs-oposició.
Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés es dirigiran a l’Alcaldessa de l’Ajuntament i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases íntegres es publicaran en la seu electrònica d’aquest Ajuntament http://potries.org/repartidor/inici/

Fins a l’endemà de la publicació en el BOP de València no es podran registrar les sol·licituds.

Podeu descarregar les bases reguladores que regiran la convocatòria:
BASES

ANNEX I Temari

ANNEX II Sol_licitud

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *