Entries by CULTURA

sessió extraordinària i urgent del Plenari

En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 24 d’abril de 2019, es convoca sessió extraordinària i urgent del Plenari que ha de celebrar-se al saló de plenaris de l’Ajuntament, el dissabte 27 d’abril de 2019, a les 12,00 hores, amb el següent:   ORDRE DEL DIA   1er. Aprovació de la modificació de crèdit 8/2019 […]