Entries by CULTURA

ANUNCI: BAREMACIÓ LA DIPU ET BECA 2019

ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ I ADJUDICACIÓ DE 2 BEQUES DINS DEL PROGRAMA “LA DIPU TE BECA” Constituïda la Comissió avaluadora, el 25 de juny de 2019 a les 9:00 hores, de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, a la vista de los documents presentats acreditatius de los mèrits, la puntuació total […]