ANUNCI: Publicació llista qualificacions part pràctica 2on examen en el procés de selecció borsa d’auxiliar administratiu, i DATA LECTURA (part teòrica 2on exàmen)

El 5 de juliol de 2019, el Tribunal qualificador encarregat de la selecció per proveir la borsa d’ocupació d’auxiliar administratiu d’aquesta corporació, ha emès les següents resolucions:

 

  1. Declarar les qualificacions de la part pràctica del 2on examen en el procés de selecció borsa d’auxiliar administratiu corresponents als següents candidats:

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació APTE/NO APTE
1.- 20045243F 10,00 NO APTE
2.- 53628847T 8,00 NO APTE
3.- 20046972B 20,25 APTE
4.- 20059043F 25,00 APTE
5.- 20045889D 14,25 APTE
6.- 20017135M 12,50 APTE
7.- 20038892G 17,25 APTE
8.- 20041488R 3,00  NO APTE
9.- 20007682M 0,00 NO APTE
10.- 20059213Q 6,00 NO APTE
11.- 20036842R 0,00 NO APTE
12.- 20049332W 5,00 NO APTE
13.- 20040778G 3,00 NO APTE
14.- 20846107B 2,00 NO APTE
15.- 20030916D 5,00 NO APTE
16.- 22571801S 0,00 NO APTE
17.- 20028108F 0,00 NO APTE
18.- 20152702X 0,00 NO APTE

 

Donat que les Bases estableixen que: “La puntuació màxima d’aquest segon exercici serà de 50 punts, amb 25 punts màxim per al primer supòsit teòric i 25 punts màxim per al segon supòsit pràctic, i per poder superar-lo s’exigeix un mínim de 25 punts (12,5 punts per cada supòsit). Els aspirants que en el segon supòsit pràctic no hagen superat la puntuació mínima de 12,5 punts exigida, no seran convocats a la lectura del supòsit teòric.

 

  1. Convocar aquells aspirants que hagen superat (APTE) la puntuació de 12,5 punts en el supòsit pràctic del segon examen a les lectures del supòsit teòric del segon examen que es realitzaran el dia 9 de juliol a les 10.30 hores.

 

Aspirants per ordre de qualificació DNI  Qualificació
1.- 20046972B 20,25
2.- 20059043F 25,00
3.- 20045889D 14,25
4.- 20017135M 12,50
5.- 20038892G 17,25

 

El lloc de celebració de les lectures serà al Saló de Plenaris de l’Ajuntament de Potries.

 

Els candidats hauran d’acudir proveïts del NIF o, en defecte d’açò, passaport o permís de conduir.

Anunci qualificacions segon exercici part pràctica i lectures