L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CORDÁ DE POTRIES RECORDA:

QUE DEMÀ DIVENDRES 9 DE FEBRER TINDRÀ LLOC A LES 19:30 H. DE LA VESPRADA, A LA FONDA D’ENTITATS, UNA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA MOLT IMPORTANT PER A TOTS, ES PREGA LA MÀXIMA ASSISTÈNCIA.

QUE MAÑANA VIERNES 9 DE FEBRERO TENDRÁ LUGAR A LAS 19:30 H. DE LA TARDE, EN LA FONDA DE ENTIDADES, UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MUY IMPORTANTE PARA TODOS, SE RUEGA LA MÁXIMA ASISTENCIA.

TOMORROW FRIDAY, FEBRUARY 9, WILL HAVE PLACE AT 7:30 PM IN THE AFTERNOON, IN THE FUND OF ENTITIES, A GENERAL ORDINARY ASSEMBLY, VERY IMPORTANT FOR EVERYONE, THE MAXIMUM ASSISTANCE IS PRAYED.