ENTREGA DE PREMIS DEL PASSAPORT LECTOR 2017

El proper dijous, 8 de febrer, a les 7 de la vesprada,  s’entregaran els premis del passaport lector 2017. Si has completat el teu passaport lector passa per la biblioteca i recull el teu llibre/premi.

El próximo jueves, 8 de febrero, a las 7 de la tarde,  se entregarán los premios del pasaporte lector 2017. Si has completado tu pasaporte lector pasa por la biblioteca y recoge tu libro/premio.

Next Thursday, February 8, at 7 pm, will deliver the 2017 reader’s passport prizes. If you have completed your reader passport, go through the library and collect your book / prize.