CURSA SANT SILVESTRE – APARCAMENT

L´AJUNTAMENT INFORMA:

 

 A TOTS EL VEINS I VEINES QUE DEGUT A LA CURSA SANT SILVESTRE QUE TINDRA LLOC ESTE DISSABTE A LES 7 DE LA VESPRADA ESTARA PROHIBIT APARCAR EN ELS SEGUENS CARRERS

PLAÇA PAIS VALENCIA, SANT JOAN BAPTISTE I PARE GARRIGOS

A MES A MES ESTARA PROHIBIDA LA CIRCULCIÓ DE VEHICULS DESDE LES 7 DE LA VESPRADA FINS  LES 8 DE LA VESPRADA